BDPA (INDIA) SURAT DISTRICT GET TO GATHER ON 28.02.2018

27 Feb

સુરત જિલ્લાનું ગેટ ટુ ગેધર – ૨૮.૦૨.૨૦૧૮ બુધવાર બી.ડી.પી.એ. (ઇન્ડિયા) – સુરત જિલ્લાનું ગેટ ટુ ગેધર તારીખ – ૨૮.૦૨.૨૦૧૮ ને બુધવાર ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ થી સાંજના ૦૫.૦૦ વાગ્યા સુધી ઉમિયા માતાના મંદિરે, અશ્વિની કુમાર રોડ, વરાછા રોડ,જૂની વૈશાલી ટોકીજ … Read More »