શ્રીમતી આરતીબેન અશોકભાઈ ઠક્કર ની પ્રાર્થના સભા (બેસણું)

25 Mar

શ્રીમતી આરતીબેન અશોકભાઈ ઠક્કર નુ અવસાન તારીખ 24 /03 /2024 રવિવારે થયેલ છે તેમની પ્રાર્થના સભા (બેસણું) નીચે મુજબ રાખેલ છે 🙏(પ્રાર્થના સભા )બેસણું🙏 તારીખ — 26 /03 /2024 વાર — મંગળવાર સમય — સાંજે 4 થી 6 કલાકે સ્થળ … Read More »