BDPA (INDIA) – SURAT DISTRICT – ANNUAL GENERAL MEETING WILL BE HELD ON 25.05.2022

24 May

  BSNL & DOT PENSIONERS (INDIA) Surat Telecom DIST. Branch નમસ્કાર… આપણે જનરલ મિટિંગનું આયોજન તારીખ. 25.05.2022 બુધવાર ને રોજ કરેલ છે. જેમાં આપ સૌ મેમ્બર્સ જેઓ એ હાજર રહેવાનું સ્વીકાર્યું છે તેઓ સમય સર સવારે 10.00 વાગે હાજર રહે … Read More »